Ούτε τα είδη βασικής ανάγκης δεν έχουν ξεφύγει από τη «λαίλαπα» των περικοπών που πλήττει κάθε νοικοκυριό.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας της MARC για λογαριασμό της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, 2 στους 10 καταναλωτές σταμάτησαν εντελώς να αγοράζουν ψωμί, ενώ σε σχέση με 1-2 χρόνια πριν το 26,1% των νοικοκυριών δηλώνει ότι σήμερα καταναλώνει λιγότερο ψωμί. Η πλειοψηφία, βέβαια, (66%) παραμένει στα ίδια επίπεδα κατανάλωσης, ενώ υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που δηλώνει ότι καταναλώνει περισσότερο ψωμί από παλιά.

Οι βασικοί λόγοι πτώσης στην κατανάλωση είναι η μείωση των μελών της οικογένειας (37,1%) και η αλλαγή των διατροφικών συνηθειών (36,7%), αλλά και το οικονομικό ζήτημα, καθώς ο αριθμός εκείνων που δήλωναν ότι η τιμή αποτελεί αποτρε��τικό παράγοντα είναι διπλάσιος σε σύγκριση με δύο χρόνια πριν.

Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία κατανάλωσης, 8 στα 10 νοικοκυριά (81,2%) δήλωσαν ότι καταναλώνουν μισό κιλό ψωμί την ημέρα, το 15,7% ένα κιλό, το 2,2% ενάμιση κιλό και το 0,9% δύο κιλά και άνω.

Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα, ένα σημαντικό κομμάτι των καταναλωτών (37,1%) πιστεύει ότι η τιμή του ψωμιού στην Ελλάδα είναι ακριβότερη σε σχέση με τις τιμές του ψωμιού στις άλλες ευρωπαϊκέ�� χώρες. Οι επίσημες στατιστικές συγκρίσεις και τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Αρτοποιών αποδεικνύουν, όμως, το αντίθετο.