Στο 6,4% έκατσε η «μπίλια» της ��φεσης για το 2012 με αποτέλεσμα το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Ελλάδας να διαμορφωθεί στα 168,5 δισ. ευρώ έναντι 180 δισ. ευρώ το 2011 (σε σταθερές τιμές 2005).

Σε ονομαστικούς όρους το ΑΕΠ το 2012 ανήλθε σε 193,7 δισ. ευρώ έναντι 208,5 δισ. ευρώ το 2011 (μείωση κατά 7,1%).

Η ύφεση 6,4% οφείλεται στην πτώση της ακαθάριστης προστιθέμενες αξίας (σε βασικές τιμές) κατά 6,2%, στην πτώση των φόρων επί των προϊόντων κατά 8% και στην υποχώρηση των επιδοτήσεων επί των προϊόντων κατά 7%.

Όσον αφορά την τελική καταναλωτική δαπάνη, μειώθηκε κατά 8,2%, με τις δαπάνες των νοικοκυριών να περιορίζονται κατά 9,1% και τις δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης κατά 4,2%.