Πονοκέφαλο στον Γιάννη Στουρνάρα προκαλεί η γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις περικοπές στα ειδικά μισθολόγια (στρατιωτικοί, δικαστικοί, καθηγητές πανεπιστημίων, κλπ) που εφαρμόστηκαν αναδρομικά από την 1/8/2012.

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με εισηγητή τον σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αντώνη Κατσαρόλη, έκρινε αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) την περικοπή των συντάξεων διότι «θίγουν το νομίμως αναγνωρισμένο περιουσιακής φύσεως δικαίωμα των εν λόγω συνταξιούχων του Δημοσίου για μη μείωση των συντάξεών τους για το χρονικό σημείο πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και έως την 1.8.2012, χωρίς περαιτέρω να προκύπτει ότι η εν λόγω αναδρομική μείωση υπαγορεύθηκε από λόγους γενικότερου δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος».

Παράλληλα, έκρινε ότι είναι παράνομη η διάταξη που προβλέπει τη μη καταβολή σύνταξης σε μόνιμους ή ισόβοιους υπαλλήλους που απολύθηκαν για πειθαρχικό παράπτωμα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια. Όπως επισημαίνουν οι δικαστές, οι επίμαχοι υπάλληλοι «ανεξαρτήτως του λόγου αποχώρησης τους από την υπηρεσία, δικαιούνται συντάξεως».