Υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της Γενικής Τράπεζας κατέθεσε την Παρασκευή η Τράπεζα Πειραιώς, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή στο Χρηματιστήριο.

Η πρόταση αφορά στις μετοχές της Γενικής που δεν κατείχε η Πειραιώς κατά τις 17 Δεκεμβρίου, ημερομηνία της δημόσιας πρότασης, δηλαδή 159.371 μετοχές ή το 0,92% του μετοχικού κεφαλαίου.

Το τίμημα είναι 6,86 ευρώ ανά μετοχή.

Η περίοδος αποδοχής της πρότασης ξεκινά στις 5 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 2 Απριλίου.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση στο ΧΑ: Γενικη-Πειραιώς.pdf