Με επιταχυνόμενο ρυθμό συνεχίζεται η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς ιδιώτες.

Η εν λόγω διαδικασία αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, δεδομένης της συμβολής της στην τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών αλλά και ευρύτερα στην οικονομία, αλλά και μνημονιακό στόχο.

Έτσι, από την έναρξη της διαδικασίας, τέλος Δεκεμβρίου του 2012 μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου τ��υ 2013, έχει ολοκληρωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών η χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους περίπου 2,3 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, όπως επεσήμανε ο Χρήστος Σταϊκούρας ήδη βρίσκονται σε διαδικαδία αξιολόγησης αιτήματα για αποπληρωμή χρεών ύψους 1,4 δισ. ευρώ, τα οποία θα έχουν εξοφληθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2013.