Λιγότεροι από 700.000 (για την ακρίβεια 667.733) είναι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού σύμφωνα με στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά από σχετική ερώτηση του προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα και του βουλευτή του κόμματος Αλέξη Μητρόπουλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τους 667.733 υπαλλήλους, οι 571.123 είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, δικαστικοί λειτουργοί και δημόσιοι λειτουργοί.

Οι υπόλοιποι είναι 54.646 υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 35.782 υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 3.957 συμβασιούχοι μίσθωσης έργου, 1.171 ωρομίσθιοι και ημερομίσθιοι και 1.054 μετακλητοί.

Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι στις 29.2.2012 το σύνολο του προσωπικού ήταν 685.309 υπάλληλοι, δηλαδή 17.576 περισσότεροι, ενώ τονίζεται ότι από την 1/1 έως τις 31/10 του 2012 έγιναν 3.793 νέες προσλήψεις μόνιμων και 29.041 προσλήψεις με συμβάσεις έργου και συμβάσεις ορισμένου χρόνου.​