Έσοδα της τάξης των 555 εκατομμυρίων ευρώ άντλησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) κατά το 2012 από τα ελληνικά ομόλογα που κατέχει στο χαρτοφυλάκιό της, όπως η ίδια ανακοίνωσε.

Το ποσό αυτό, με βάση τις αποφάσεις του Eurogroup του Νοεμβρίου θα επιστραφεί στην Ελλάδα μέσω των εθνικών κεντρικών τραπεζών..

Τα έσοδα που αντλήθηκαν από τα ελληνικά ομόλογα κατά το 2012 αποτελούν το 24,2% των συνολικών εισροών από τόκους, ύψους 2,289 δισεκατομμυρίων ευρώ, που κατέγραψε η ΕΚΤ το περασμένο έτος.