Η επιβράδυνση στο εξωτερικό εμπόριο ώθησε τη γερμανική οικονομία σε χαμηλότερο επίπεδο το τέταρτο τρίμηνο του 2012, αντισταθμίζοντας τη στήριξη από την εσωτερική ζήτηση, όπως κατέδειξαν τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, σε μια περαιτέρω ένδειξη ότι η κρίση στην Ευρωζώνη επηρεάζει τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.
Τα στοιχεία από τη γερμανική στατιστική υπηρεσία, που περιλαμβάνουν τις εποχικές διακυμάνσεις, επιβεβαίωσαν την προκαταρτική εκτίμηση που έδειξε ότι το γερμανικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 0,6% τους τελευταίους τρεις μήνες του περασμένου έτους, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το εξωτερικό εμπόριο απώλεσε 0,8% από το ΑΕΠ, ενώ η εσωτερική ζήτηση προσέθεσε στο γερμανικό ΑΕΠ 0,2 ποσοστιαίες μονάδες.
Στην τελική αναθεώρηση των στοιχείων για το ΑΕΠ, επιβεβαιώνεται επίσης ότι σε ετήσια βάση το γερμανικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 0,1%.