Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 12ης Φεβρουαρίου 2013, έγιναν δεκτές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ, με τιμή διάθεσης 98,987.
Επιπλέον, κατά τη δημόσια εγγραφή για τα έντοκα γραμμάτια 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης στις 15 Φεβρουαρίου 2013, υπεβλήθησαν οι προσφορές ύψους 4,254 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στην τιμή της δημοπρασίας της 12ης Φεβρουαρίου 2013.
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ.