​Με σταθερό ρυθμό επιστρέφουν στην Ελλάδα οι καταθέσεις που έφυγαν στο εξωτερικό και σύμφωνα με στοιχεία από τις Τράπεζες προκύπτει ότι το ποσό από τον Ιούλιο μέχρι τώρα είναι πάνω από 13,5 δις ευρώ.

Από αυτές τα 4 δισ. ευρώ ήρθαν από την Κύπρο, 3 δισ. ευρώ από την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο και τα υπόλοιπα 6,5 δισ. ευρώ από τις θυρίδες, τα σεντούκια και στρώματα.

Σημειώνεται ότι με βάση τα ίδια στοιχεία από τράπεζες τον Ιανουάριο επέστρεψαν στις τράπεζες καταθέσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ.