Επίπεδο ρεκόρ έχουν αγγίξει τα «κόκκινα» δάνεια στην ευρωζώνη, σύμφωνα με έρευνα της Ernst & Young.

Σύμφωνα με την έκθεση, δάνεια ύψους 918 δισ. ευρώ είναι «προβληματικά» και αντιμετωπίζουν προβλήματα αποπληρωμής, με το ποσοστό να ανέρχεται στο 7,6% του συνόλου των δανείων στην ευρωζώνη.

Ειδικότερα, στην Ισπανία τα «κόκκινα» δάνεια ανέρχονται στο 15,5% του συνόλου των δανείων, στην Ιταλία αγγίζουν το 10,2% ενώ στη Γερμανία μόλις το 2,7%.