Όλοι οι τόκοι από κάθε είδους καταθέσεις και repos θα φορολογηθούν με συντελεστή 15%, εφόσον εισπραχθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, ανεξαρτήτως του χρόνου που έγινε η κατάθεση ή συνάφθηκε η προθεσμιακή κατάθεση.

Αυτό προβλέπει επείγουσα εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών που εστάλη σε όλες τις τράπεζες και τις επενδυτικές εταιρείες και αφορά τον τρόπο και το χρόνο επιβολής του αυξημένου συντελεστή φορολογίας των τόκων από το 10% στο 15%.

Συγκεκριμένα, όταν ο τόκος εισπράχθηκε από την 1η Ιανουαρίου έως τις 23 Ιανουαρίου 2013 οπότε δημοσιεύτηκε ο σχετικός φορολογικός νόμος, οι τράπεζες απέδωσαν στο δημόσιο ποσοστό 10% επί των τόκων, χωρίς ωστόσο να αποδοθεί ένα επιπλέον 5% το οποίο θα πρέπει να «σηκώσουν» οι τράπεζες από οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη τους και να τον αποδώσουν στο Δημόσιο.

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει ο ίδιος ο καταθέτης να υποβάλει δήλωση στην εφορία και να αποδώσει τη διαφορά του 5%.

Η εγκύκλιος ορίζει ανάλογες διατάξεις και για τους τόκους που εισπράττονται από ομόλογα, repos και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.