Αυξήθηκαν κατά 19% τα πρόστιμα ύστερα από τους ελέγχους που διενήργησε το Σ.Δ.Ο.Ε. τον Ιανουάριο του 2013.

Το εκτιμώ��ενο ύψος προστίμων ανήλθε στο ποσό των 258.067.079,38 € έναντι 217.432.442,05 € για τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Συγκεκριμένα, αποτυπώνονται τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία ολοκληρωθέντων ελέγχων του Σ.Δ.Ο.Ε. για τον μήνα Ιανουάριο του 2013 και η μεταβολή τους σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012:
Φ.Π.Α -Φ.Μ.Υ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΟΘΕΙ:

35.309.766,22 €, + 51%

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΩΝ - ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2.999

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ: 193.784.530,87 €, +12%

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ Δ.Ο.Υ: 1464

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ: 25.879.095,89 € (+171%!)
ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑ 95

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 3.093.686,40 €(-74%)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ Φ.Π.Α.: 258.067.079,38 €, +19%