Δεν επεφύλαξε εκπλήξεις για τους επενδυτές η σημερινή συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ με την κεντρική τράπεζα να διατηρεί αμετάβλητα στα ιστορικά τους χαμηλά τα επιτόκια της.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 0,75%, 1,50% και 0,00% αντιστοίχως.