Περισσότερο χαρτζιλίκι παρά... κατάθεση θυμίζουν τα ποσά που έχει η πλειοψηφία των Ελλήνων στις τράπεζες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τραπεζών, προκύπτει ότι πάνω απο 8 στους 10 αποταμιευτές δεν έχουν λογαριασμό μεγαλύτερο απο 2.000 ευρώ!

Αναλυτικά απο στοιχεία της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών προκύπτει ότι το ποσοστό των καταθετών με υπόλοιπο ποσό σε λογαριασμούς καταθέσεων είναι:

Ποσοστό καταθετών ευρώ σε λογαριασμό

81,5% έως 2.000 ευρώ

11,3% από 2000 έως 10.000 ευρώ

5,9% από 10.000 έως 50.000 ευρώ

0,9% από 50.000 έως 100.000 ευρώ

0,4% πάνω από 100.000 ευρώ