Θετικές είναι οι ενδείξεις από τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το 2012.

Σύμφωνα με αυτά, καταγράφηκε πρωτογενές πλεόνασμα 434 εκατ. ευρώ ή 0,22% του ΑΕΠ στο τέλος του 2012.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το πλεόνασμα αναμένεται να αναπροσαρμοστεί πτωτικά με τη δημοσιοποίηση των τελικών στοιχείων, οδηγώντας σε έλλειμμα που ωστόσο δεν αναμένεται να διαμορφωθεί άνω του 1,3% του ΑΕΠ, χαμηλότερα δηλαδή από τον στόχο του 1,5%.