Με στόχο την είσπραξη 625 εκ. ευρώ προχωρά σήμερα το Δημόσιο σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας.
Όπως εκτιμάται, μαζί με τις μη ανταγωνιστικές προσφορές το ποσό μπορεί να αγγίξει το 1 δισ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι στην αντίστοιχη έκδοση ομολόγων 6μηνης διάρκειας στις 10 Ιανουαρίου είχαν αντληθεί 2,025 δισ. με επιτόκιο 4,3%.