Την άρση της απαγόρευσης των ανοιχτών πωλήσεων στο Χρηματιστήριο (το γνωστό και ως short selling) αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία είχε επιβληθεί τον Αύγουστο του 2011.

Εξαίρεση, ωστόσο, αποτελούν οι τραπεζικές μετοχές για τις οποίες το short selling θα συνεχίσει να ισχύει έως τις 30 Απριλίου.