​Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος συγκροτείται άμεσα επιτροπή υπό την προεδρία του Υφυπουργού Οικονομικών, Γεώργιου Μαυραγάνη. Η επιτροπή θα διαβουλευθεί με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς με στόχο τη μεταρρύθμιση του φορολογικού μας συστήματος, ώστε να επιτευχθεί η απλοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η αποτελεσματικότητά του προς όφελος των φορολογουμένων. Τα θέματα τα οποία θα μελετήσει η επιτροπή, σε συνεργασία και με την τεχνική βοήθεια που προσφέρεται στη χώρα, είναι:

1)Απλοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

2)Σύνταξη Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών

3)Θέσπιση πρόσθετων μέτρων κατά της φοροδιαφυγής

Τα μέλη της Επιτροπής θα είναι:

-Γεώργιος Μαυραγάνης
-Χάρης Θεοχάρης

-Νίκος Καραβίτης

-Απόστολος Ρεφένες

-Γιώργος Κριτσέλης

-Χάρης Κυριαζής

-Θεόδωρος Βάρδας

-Γρηγόρης Ταπεινός

-Γιάννης Φασούλας

-Γιάννης Σταυρόπουλος

-Στυλιανός Πέτσας

-Σοφία Ρίτσου

-Γεωργία Μπέη

-Στυλιανός Κουτνατζής
Η παρουσίαση των προτάσεων της επιτροπής θα γίνει τον Απρίλιο του 2013.