«Ράμπο» από 7 χώρες καταφθάνουν στην Αθήνα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής!
Πρόκειται για εμπειρογνώμονες από την Ολλανδία, την Γαλλία, την Σουηδία, την Ισπανία, το Βέλγιο, την Αυστρία και τη Γερμανία που θα παρέχουν την τεχνογνωσία τους.
Οι εφοριακοί από το Βέλγιο και την Ολλανδία θα συμβάλλουν ειδικότερα στο να συσταθεί το τηλεφωνικό κέντρο αυτομάτων ειδοποιήσεων για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Από την πλευρά τους οι Γάλλοι ειδικοί θα προελέγχουν των εύπορων φορολογουμένων, ενώ οι Σουηδοί θα δώσουν τις συμβουλές τους για τον εντοπισμό όσων φοροδιαφεύγουν.

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στο σύνολό της πάντως θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την αποφυγή της λήψης πρόσθετων μέτρων, με την κοινωνική ένταση που θα συνεπάγεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο.