Εκ νέου πλησιάζει τις 990 μονάδες το Χρηματιστήριο που ξεκίνησε με άνοδο την εβδομάδα.

Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στο +1,07% και διαμορφώνεται στις 984,39 μονάδες.