Περίπου 29.000 υπολογίζονται οι ιδιοκτήτες ΙΧ και μοτοσικλετών που δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας και πλέον θα πρέπει να περιμένουν το «ραβασάκι» από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

Στην ειδοποίηση της ΓΓΠΣ θα καλούνται να πληρώσουν το διπλάσιο ποσό από αυτό που αντιστοιχούσε στα τέλη κυκλοφορίας.

Τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

- Για οχήματα από 51 έως 300 κυβικά εκατο��τά στα 44 ευρώ.

- Για οχήματα από 301 έως 785 κυβικά εκατοστά στα 110 ευρώ.

- Για οχήματα από 786 έως 1.070 κυβικά εκατοστά στα 240 ευρώ.

- Για οχήματα από 1.071 έως 1.357 κυβικά εκατοστά στα 270 ευρώ.

- Για οχήματα από 1.358 έως 1.548 κυβικά εκατοστά στα 480 ευρώ.

- Για οχήματα από 1.549 έως 1.738 κυβικά εκατοστά στα 530 ευρώ.

- Για οχήματα από 1.739 έως 1.928 κυβικά εκατοστά στα 600 ευρώ.

- Για οχήματα από 1.929 έως 2.357 κυβικά εκατοστά στα 1.320 ευρώ.

- Για οχήματα από 2.358 έως 3.000 κυβικά εκατοστά στα 1.760 ευρώ.

- Για οχήματα από από 3.001 έως 4.000 κυβικά εκατοστά στα 2.200 ευρώ.

- Για οχήματα άνω των 4.001 κυβικών εκατοστών στα 2.640 ευρώ.