Στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαεπτά χρόνια στην Ευρωπαϊκ�� Ένωση διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις νέων οχημάτων.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), η έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας οχημάτων μειώθηκε το 2012 στα 12,05 εκατομμύρια οχήματα.

Η πτώση ανάμεσα στο 2011 και στο 2012 υπολογίστηκε στο 8,2%, στη μεγαλύτερη μείωση που καταγράφεται από το 1993, σύμφωνα με την Ένωση, η οποία επισημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες ανισότητες στην κατανομή της μείωσης αυτής ανάμεσα σε χώρες και κατασκευάστριες εταιρείες.