​Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΕΔ αποφάσισε την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων για το τρέχον έτος με κονδύλια του ΛΑΕΚ.

Στα προγράμματα μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα με εργαζομένους τους, ενώ κατ εξαίρεση οι εργα��όμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις μπορούν να καταρτίζονται και κατά το χρονικό διάστημα που αυτές δεν λειτουργούν.