​Συνεχίζεται το «θ��ίλερ» με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η διάσπαση του οποίου σε «καλή και κακή τράπεζα» αναβάλλεται για μερικές ημέρες ! Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από αίτημα της Τρόικας να μελετήσει το business plan για το υγιές μέρος του TT ώστε να αποτιμηθεί η βιωσιμότητα του.

Η αναβολή αυτή δεν αλλάζει τον σχεδιασμό για διάσπαση του ΤΤ με την καλή τράπεζα να συνεχίζει την λειτουργία της, υπό την ομπρέλα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας , όπως συνέβη στη Proton Bank και η κακή να οδηγηθεί σε εκκαθάριση.