Κατά τρεις βαθμίδες, από "Β3" σε "Caa3" υποβάθμισε ο οίκος αξιολόγησης Moody's, την πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον Οίκο, η κατάσταση στη χώρα "θα μπορούσε σαφώς να επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 έως 18 μηνών" και ο κίνδυνος η κυπριακή κυβέρνηση να κάνει στάση πληρωμών για το χρέος της "έχει αυξηθεί σημαντικά".