Την αναστολή της σύνταξης σε 12.792 συνταξιούχους του ΟΓΑ αποφάσισε η διοίκηση του Οργανισμού.

Ο ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός των δικαιούχων δεν απογράφηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου όταν και έληξε η σχετική προθεσμία και πλέον δε θα λάβει άλλη σύνταξη.

Ωστόσο, αυτό αφορά το ένα μέρος της υπόθεσης καθώς ο Οργανισμός θα προχωρήσει στον εξονυχιστικό έλεγχο των περιπτώσεων αυτών και θα αναζητούν όχι μόνο τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αλλά και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες από τους δικαιούχους ή συνδικαιούχους των λογαριασμών στους οποίους πιστώνονταν οι συντάξεις.

Για τον λόγο αυτόν, η Διοίκηση του Οργανισμού καλεί όσους έχουν εισπράξει ποσά συντάξεων τα οποία δεν δικαιούνταν, να προσέλθουν αυτοβούλως και άμεσα στον ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή Υποκαταστήματα) για την τακτοποίηση της οφειλής τους.