Την 8η θέση στην Ευρώπη των «27» κατέχει η χώρα μας όσον αφορά την παραοικονομία.

Συγκεκριμένα, το «μαύρο» χρήμα στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 25% του ΑΕΠ, ποσοστό που ισούται περίπου με 50 δισ. ευρώ.

Μπροστά από την Ελλάδα, στις πρώτες 7 θέσεις βρίσκονται η Βουλγαρία (31,9% του ΑΕΠ), η Εσθονία (29,3% του ΑΕΠ), η Ρουμανία (29,1% του ΑΕΠ), η Λετονία (28,5% του ΑΕΠ), η Λιθουανία (26,1% του ΑΕΠ), η Κύπρος (25,6% του ΑΕΠ) και η Μάλτα (25,3% του ΑΕΠ).

Σημειώνεται ότι ο μέσος όρ��ς της παραοικονομίας στην Ευρωζώνη είναι στο 15% και στην Ευρώπη των 27 στο 14,9%.