Σημαντικές είναι οι περικοπές στα εφάπαξ που καταβάλλουν τόσο το Δημόσιο όσο και τα ταμεία του ιδιωτικού τομέα που θα φτάσουν ακόμα και τα 83%.

Οι μειώσεις στα εφάπαξ που χορηγούν συνολικά 22 τομείς ή ταμεία έρχονται για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας από 1-8-2010 και μετά και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, όπως αναφέρει και η Real News.

Παράλληλα όσοι συνταξιοδοτούνται από την 1/1/2014 θα εισπράττουν ακόμη μικρότερα εφάπαξ, καθώς εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση με την οποία θα καθορίζει η νέα τεχνική βάση με την οποία θα υπολογίζεται το εφάπαξ.

Συγκεκριμένα το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος μειώνεται ως εξής:

Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του ΤΑΠΙΤ κατά 2,21%

Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων του ΤΑΠΙΤ κατά 17,35%

Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑΠΙΤ κατά 18,38%

Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ κατά 26,77%

Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του ΤΑΠΙΤ κατά 63,91%

Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ κατά 41,52%

Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ κατά 22,67%

Υπαλλήλων ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ κατά 42,29%

Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος του ΤΠΔΥ κατά 36,94%

Προσωπικού Ταμείου Νομικών του ΤΠΔΥ κατά 52,21%

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ κατά 6,19%

Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατά 8,21%

Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατά 28,41%

Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ κατά 3,84%

Προσωπικού Ιονικής - Λαϊκής Τράπεζας του ΤΑΥΤΕΚΩ κατά 41,17%

Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων του ΕΤΑΑ κατά 17,42%

Δικηγόρων Αθηνών του ΕΤΑΑ κατά 32,80%

Εργοληπτών Δημοσίων Εργων του ΕΤΑΑ κατά 83%

Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών του ΤΕΑΠΑΣΑ κατά 1,94%

Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του ΤΕΑΠΑΣΑ κατά 45,49%

Λογαριασμός Πρόνοιας Υπαλλήλων ΙΚΑ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 35,11%