Στην τελική ευθεία βρίσκεται το σχέδιο διαχωρισμού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου σε υγιές και «κακό» κομμάτι και η πώληση -στη συνέχεια- του πρώτου.

Οι ενδιαφερόμενες τράπεζες θα πρέπει ��α καταθέσουν σήμερα τις προτάσεις τους στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο στη συνέχεια θα τα προωθήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το φάκελο με τα στοιχεία του Τ.Τ. ήδη έχουν πάρει η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank και η Τράπεζα Αττικής.

Στόχος είναι η ανακοίνωση της μεταβίβασης να γίνει έως τα μέσα Ιανουαρίου.