Το μισθό… μισθάκι θα πουν χιλιάδες εργαζόμενοι καθώς οι πρώτες επιβαρύνσεις του 2013 θα γίνουν αισθητές με την αύξηση της παρακράτησης σε μισθούς και συντάξεις.

Όπως ορίζει το υπουργείο Οικονομικών σε εγκύκλιο του, οι κρατήσεις θα γίνονται από τη 1η Ιανουαρίου με βάση τη νέα κλίμακα.

Χαμένοι είναι κυρίως εκείνοι που χάνουν το πρόσθετο αφορολόγητο των παιδιών, ενώ όσοι δικαιούνται επιδόματος, θα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον έως το καλοκαίρι, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των δηλώσεων, με βάση την οποία θα ξεκαθαρίσει το ΚΕΠΥΟ ποιοι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Για μισθωτό χωρίς παιδιά και μισθό 714 € (εισόδημα 10.000 €), οι μηνιαίες κρατήσεις θα μειωθούν κατά 28 €, για μισθό 1.071 € (εισόδημα 15.000 €) κατά 3 €, ενώ για 1.786 € (εισόδημα 25.000 €), θα αυξηθούν κατά 9 €.

Για μισθωτό με 1 παιδί και μισθό 857 € (εισόδημα 12.000 €) θα προκύψει αύξηση των μηνιαίων κρατήσεων κατά 3 €, για μισθό 1.143 € (εισόδημα 16.000 €) κατά 14 €, για μισθό 2.143 € (εισόδημα 30.000 €) κατά 55 €.

Για μισθωτό με 2 παιδιά με μισθό 1.357 € (εισόδημα 19.000 €) οι μηνιαίες κρατήσεις θα αυξηθούν κατά 22 €, για μισθό 1.857 € (εισόδημα 26.000 €) κατά 49 €, για μισθό 2.500 € (εισόδημα 35.000 €) κατά 94 €.

Για μισθωτό με 3 παιδιά και μισθό 1.214 € (εισόδημα 17.000 €) προκύπτει αύξηση των μηνιαίων κρατήσεων κατά 47 €, για μισθό 1.785 € (εισόδημα 25.000 €) κατά 58 €, για μισθό 2.857 € (εισόδημα 40.000 €) κατά 139 €.

Το πακέτο των εισοδηματικών απωλειών συμπληρώνεται από τις αναδρομικές περικοπές έως 35% στα ειδικά μισθολόγια, από τις μεσοσταθμικές μειώσεις κατά 25% στις αποδοχές των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ που ενσωματώνονται στο Ενιαίο Μισθολόγιο, από την εφαρμογή του νέου κατώτερου μισθού στον ιδιωτικό τομέα από τη 1η Απριλίου.