Μειώσεις στο κόστος χρήσης των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (θα τις βρείτε στη δεύτερη σελίδα του λογαριασμού, είναι οι λεγόμενες «ρυθμιζόμενες χρεώσεις») ανακοίνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Οι μειώσεις ισχύουν για όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών, ωστόσο ποικίλλουν σε ποσοστό.

Ειδικότερα:

Για τους πελάτες που συνδέονται στην υψηλή τάση (μεγάλες βιομηχανίες), οι μοναδιαίες χρεώσεις χρήσης Συστήματος μειώνονται κατά 2,2%, σε σχέση με τις τρέχουσες χρεώσεις.

● Για τους πελάτες μέσης τάσης (βιομηχανίες μεσαίου μεγέθους, μεγάλες και μεσαίες εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις), οι μοναδιαίες χρεώσεις χρήσης Συστήματος μειώνονται κατά 11% σε σχέση με τις τρέχουσες χρεώσεις, ενώ και οι χρεώσεις χρήσης Δικτύου μειώνονται κατά 2% ως προς το σκέλος ενέργειας και κατά 1,5% ως προς το σκέλος ισχύος.

● Για τους οικιακούς πελάτες, η συνολική μείωση (αθροιστικά για τις χρεώσεις χρήσης Συστήματος και Δικτύου) φθάνει το 7%.

● Για τους λοιπούς πελάτες χαμηλής τάσης (μικρές επιχειρήσεις), οι μειώσεις είναι της τάξης του 7-15%, σε σχέση με τις τρέχουσες χρεώσεις.

Όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, οι μειώσεις αυτές έρχονται ως αντιστάθμισμα των αυξήσεων που θα εφαρμόσει η ΔΕΗ στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος εντός του 2013.