​Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Οκτώβριο το�� 2012 παρουσίασε πλεόνασμα 582 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 105 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της μείωσης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 157 εκατ. ευρώ ή 18,6% (Οκτώβριος 2012: 689 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2011: 846 εκατ. ευρώ) και της μικρότερης μείωσης των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 52 εκατ. ευρώ ή 33% (Οκτώβριος 2012: 107 εκατ. ευρώ, Οκτώβριος 2011: 159 εκατ. ευρώ).

Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων βασίσθηκε στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 11,2%, ενώ οι αφίξεις μειώθηκαν επίσης κατά 8,3%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνεισέφεραν κατά 36,3% στην κάλυψη του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και αποτέλεσαν το 52,1% του συνόλου των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.