Μικρές μεταβολές στις οργανικές θέσεις το�� υπουργείου Οικονομικών επιφέρει κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γ.Στουρνάρα και του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντ.Μανιτάκη.

Οι οργανικές θέσεις των εφοριακών υπαλλήλων οι οποίες έχουν απομείνει στον εφοριακό κλάδο μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4024/2011 και την κατάργηση όλων των μέχρι τότε κενών οργανικών θέσεων ανέρχονται σε 10.392.

Το προσωπικό του εφοριακού κλάδου που υπηρετεί σήμερα στις Δ.Ο.Υ., στο ΣΔΟΕ, στην Κ.Υ. του υπουργείου Οικονομικών καθώς και σε άλλες υπηρεσίες που έχουν οργανικές θέσεις του εφοριακού κλάδου ανέρχεται σε 9.472 υπαλλήλους.
Έτσι, προκύπτει πως υπάρχουν κενά περίπου 1.000 οργανικών θέσεων στον κλάδο των εφοριακών.