Μικρή άνοδο σημειώνει το Χρηματιστήριο στο άνοιγμα του στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας.

Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης β��ίσκεται στο +0,26% και διαμορφώνεται στις 883 μονάδες.