Σε ακατάσχετη αιμορραγία εξελίσσεται η απώλεια θέσεων εργασίας στην ελληνική βιομηχανία, στην οποία η απασχόληση δέχεται το βαρύτερο πλήγμα από οποιονδήποτε άλλο βασικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας.

Μέσα σε ένα χρόνο (Οκτώβριος 2011 - Σεπτέμβριος 2012) χάθηκαν 62.113 θέσεις εργασίας, δηλαδή οι απασχολούμενοι στις βιομηχανίες της χώρας μειώνονταν κάθε 24 ώρες κατά 170 άτομα. Όσο ένα μικρό εργοστάσιο!

Είναι χαρακτηριστικό ότι η απώλεια θέσεων εργασίας στον μεταποιητικό τομέα της οικονομίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012, σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2011, ανήλθε σε 14,8%, έναντι 8,3% στο σύνολο της οικονομίας.

Σε επίπεδο τριετίας, από το τρίτο τρίμηνο του 2009 ως το τρίτο τρίμηνο του 2012, ο αριθμός των απασχολουμένων στον τομέα συρρικ��ώθηκε κατά 157.368 άτομα, δηλαδή 30,6%.