Άλμα 2,18% σημειώνει αυτή την ώρα το Χρηματιστήριο, λίγο μετά το ξεκίνημά του.

Ο γενικός δείκτης ξεπέρασε τις 850 μ��νάδες και διαμορφώθηκε στις 856,38.

Την ίδια ώρα, τα spreads υποχωρούν σταδιακά.

Συγκεκριμένα:

χωρα spread μεταβολή

Ελλάς 1.130 -11,9

Ιταλία 301 ---

Ιρλανδία 309 -1,9

Πορτογαλία 563 -3,8

Ισπανία 387 +1