Έλλειμμα-ρεκόρ, 777 εκατ. ευρώ, από 109 εκατ. ευρώ το 2012 (αυξημένο κατά 612%), θα εμφανίσει το ΙΚΑ το 2013.

Μάλιστα, για να είναι σε θέση να καταβάλει κανονικά στους συνταξιούχους και στους ασφαλισμένους τις «κουρεμένες» παροχές τις οποίες δικαιούνται (συντάξεις, επιδόματα κ.ά.) θα υποχρεωθεί να δανειστεί το παραπάνω ποσό βάζοντας ως «ενέχυρο» ομόλογα και άλλες κινητές αξίες που κατέχει.

Κρίση εσόδων

Τη διεύρυνση του ελλείμματος -επακόλουθο της κρίσης εσόδ��ν από εισφορές, της αύξησης του αριθμού των συνταξιούχων και της μείωσης της κρατικής επιχορήγησης στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής- προβλέπει ο προϋπολογισμός του ΙΚΑ για τον επόμενο χρόνο.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση το 2013 ο προϋπολογισμός θα έχει οργανικό έλλειμμα 3,487 δισ. ευρώ και μετά την κρατική επιχορήγηση των 2,770 δισ. ευρώ, η διαφορά (717,9 εκατ. ευρώ) θα «καλυφθεί» με επιπλέον ποσό 777 εκατ. ευρώ «που θα προέλθει από την άντληση ειδικής χρηματοδότησης προς κάλυψη του προκύπτοντος ελλείμματος για το 2013» αφήνοντας, λογιστικά και εφόσον επαληθευτούν οι προβλέψεις, πλεόνασμα χρήσης ύψους 38,8 εκατ. ευρώ.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους...

Τα έσοδα από εισφορές μετά τη μείωση των ασφαλισμένων (2.052.000 από 2.211.064 το '11), των μισθών και των ημερών απασχόλησης, υπολογίζονται μειωμένα κατά 5,5%, στα 5,504 δισ. ευρώ (από 5,772 δισ. ευρώ το '12) και φτάνουν στα 5,529 δισ. ευρώ συνυπολογίζοντας τις εξαγορές πλασματικών χρόνων.

Τα συνολικά έσοδα μαζί με τις προβλέψεις για είσπραξη οφειλών, τους κοινωνικούς πόρους την άντληση ρευστού από τράπεζες κ.ά. θα είναι 11,449 δισεκατομμύρια ευρώ, μαζί με (τη μειωμένη κατά 34,5% σε σχέση με το '12) κρατική επιχορήγηση.

Για παροχές προβλέπεται μειωμένο κονδύλι (10,846 δισ. ευρώ έναντι 11,353 δισεκατομμύρια ευρώ το '12) παρά το γεγονός ότι το ΙΚΑ αναμένει νέα αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων, πλην των αναπήρων (όπου εντατικοποιούνται οι έλεγχοι). Προϋπολογίζει, συγκεκριμένα, να καταβάλει 7,925 δισ. ευρώ έναντι 7,700 δισ. ευρώ σε 781.000 συνταξιούχους λόγω γήρατος (έναντι 762.600 φέτος), 1,589 δισ. ευρώ σε 295.000 χήρους και χήρες (έναντι 1,574 δισ. ευρώ σε 293.000 φέτος) και 778,7 εκατ. ευρώ έναντι 810 εκατ. ευρώ σε 119.000 αναπήρους (από 124.400).

Το ποσό των 761,5 εκατ. ευρώ προβλέπει να εξοικονομήσει το ΙΚΑ από τις παλαιές και τις νέες περικοπές στις συντάξεις, την κατάργηση των δώρων, την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και τη μείωση των αναπηρικών συντάξεων.

Μειωμένες, τέλος, κατά 11,1% (200 εκατ. ευρώ έναντι 225 εκατ. ευρώ φέτος) θα είναι οι παροχές ασθενείας σε χρήμα «λόγω του μειωμένου αριθμού των ασφαλισμένων».