Δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας κονδυλίων του ΕΣΠΑ έως το τέλος του 2012 απάντησε το υπουργείο Ανάπτυξης στις εκτιμήσεις της Task Force ​για το ίδιο ζήτημα. Σε ανακοίνωσή του προσθέτει μάλιστα ότι έως το τέλος του χρόνου η Ελλάδα θα υποβάλει αιτήματα πληρωμών για πολύ μεγάλα ποσά και ότι θα αλλάξει ουσιωδώς η εικόνα των απορροφήσεων.

«Επισημαίνουμε επίσης ότι, κατά τις δικές μας εκτιμήσεις και αυτό θα φανεί σε 15 ημέρες, δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος απώλειας κονδυλίων με την εφαρμογή του κανόνα Ν+2/3» επισημαίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζει επίσης ότι «η Task Force ούτως ή άλλως δέχεται ότι η Ελλάδα είναι πάνω από τον Κοινοτικό μέσο όρο στις απορροφήσεις, παρά το πρόβλημα ρευστότητας που αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στην υλοποίηση των προγραμμάτων».