Η Ελλάδα θα λάβει 1 δισ. ευρώ περισσότερα από όσα προβλεπόταν από το πακέτο διάσωσης προκειμένου να ολοκληρώσει την επαναγορά του χρέους, σύμφωνα με ευρωπαίο αξιωματούχο.

Ο ίδιος διευκρίνισε, επίσης, πως ένα άλλο μέτρο που έλαβαν οι πιστωτές της Ελλάδας για να διευκολύνουν τις χρηματοδοτικές της ανάγκες, η αναβολή της πληρωμής των τόκων ύψους 44 δισ. ευρώ στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), θα χρεώνεται με τόκο. Η Ελλάδα θα καταβάλει τόκους για την πληρωμή των τόκων που θα ισούται με το κυμαινόμενο επιτόκιο που χρεώνεται στον EFSF.

«Εάν δεν υπήρχαν οι τόκοι ο EFSF θα είχε ζημιές. Είναι λογικό ότι στην αναβολή των τόκων, υπάρχει τόκος», εξήγησε ο ίδιος.

Ο ευρωπαίος αξιωματούχος ανέφερε πως η Ελλάδα συνεχίζει να διατρέχει τον κίνδυνο χαμηλότερης των προσδοκιών ανάπτυξης, ωστόσο προέβλεψε επιστροφή στην ανάπτυξη στο τελευταίο τρίμηνο του 2013.