​Κάθε μήνα, αντί του διμήνου που ίσχυε μέχρι σήμερα, θα πληρώνονται από τα τέλη Δεκεμβρίου οι συντάξεις του ΤΕΑΔΥ. Η ημερομηνία πληρωμής θα είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα αναφοράς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά την πρώτη εφαρμογή η πληρωμή θα γίνει ως εξής:

Οι συνταξιούχοι των Τομέων ΤΑΔΚΥ και ΤΕΑΠΟΚΑ θα προπληρωθούν στις 24 Δεκεμβρίου την επικουρική σύνταξη του Ιανουαρίου 2013.

Οι άλλοι συνταξιούχοι του ΤΕΑΔΥ, μεταξύ των οποίων και οι τελωνιακοί, θα προπληρωθούν την επικουρική σύνταξη του Ιανουαρίου 2013 στις 31 Δεκεμβρίου.

Από τον Ιανουάριο, όλοι οι συνταξιούχοι του ΤΕΑΔΥ και των Τομέων ΤΑΔΚΥ και ΤΕΑΠΟΚΑ θα προπληρώνονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα αναφοράς.

Δηλαδή στις 31 Ιανουαρίου θα προπληρωθούν το Φεβρουάριο, στις 28 Φεβρουαρίου, το Μάρτιο κ.ο.κ.