Ειδική αναφορά στη σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή που έχει πετύχει η Ελλάδα, αλλά και πολλούς αστερίσκους για τις πολλές αναβολές στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνει η έκθεση αξιολόγησης της ΕΕ για το Δεύτερο Πρόγραμμα Προσαρμογής της χώρας.

Χαρακτηρίζεται "απογοητευτική" η μέχρι τώρα πορεία των αποκρατικοποιήσεων, αλλά επισημαίνεται ότι τους τρεις τελευταίους μήνες, η διαδικασία μπαίνει ξανά σε τροχιά.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΕ, η σταθεροποίηση της οικονομίας και η ανάκαμψη αναμένεται τους επόμενους 12-18 μήνες.

Όπως αναφέρεται χαρακτηρισ��ικά "η οικονομία θα συρρικνωθεί 6% το 2012 και 4,25% το 2013 πριν αρχίσει να ανακάμπτει (σε τετραμηνιαία βάση) στα τέλη του 2013- αρχές 2014".

Οι δημοσιονομικοί στόχοι για την περίοδο 2013-16 έπρεπε να αναθεωρηθούν ώστε να λαμβάνουν υπόψη την ύφεση που αποδεικνύεται πιο βαθιά και πιο μακρά από ό,τι αναμενόταν.

Για να επιτευχθούν οι αναθεωρημένοι μεσοπρόθεσμοι δημοσιονομικοί στόχοι, το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2013-2016 θέτει μία πολύ μεγάλη, εμπροσθοβαρή δημοσιονομική προσαρμογή που βασίζεται κυρίως στην πλευρά των δαπανών.

Οριστικοποιείται επίσης η εδώ και καιρό εκπρόθεσμη φορολογική μεταρρύθμιση που στοχεύει στη μεγέθυνση της φορολογικής βάσης και στην απλοποίηση του φορολογικού συστήματος.

Τα δάνεια διεθνούς στήριξης που έχουν μέχρι τώρα εκταμιευθεί στην Ελλάδα ανέρχονται σε 148,6 δισ. ευρώ. Εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι στην εφαρμογή του προγράμματος.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η έκθεση της ΕΕ: troika programme.pdftroika programme.pdf