Περίπου 18,3 δισ. ευρώ αναμένονται σήμερα από το Λουξεμβούργο να φθάσουν στο λογαριασμό της Ελλάδας για την Αθήνα και άλλα 16 δισ. ευρώ αναμένονται την Τετάρτη.

Το σημερινό πακέτο αφορά με την μορφή ρευστότητας τα 7 δισ. ευρώ της δόσης που θα τροφοδοτήσουν τον προϋπολογισμό και τα 11,3 δισ. ευρώ με την μορφή ομολόγων εξάμηνης διάρκειας, που θα χρειασθούν για την εκκαθάριση της επαναγοράς ομολόγων.

Στην συνέχεια με την μορφή ομολόγων τριετούς διάρκειας άλλα 16 δισ. ευρώ αναμένονται την Τετάρτη προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την επόμενη φάση της ανακεφαλαιοποίησης.

Αυτό είναι και το σύνολο της δόσης των 34,3 δισ. ευρώ που συμφωνήθηκε να εκταμιευθεί πριν από τα Χριστούγεννα από το EFSF προς την Ελλάδα.

Αμέσως μετά τις γιορτές περί τα μέσα Ιανουαρίου ο σχεδιασμός προβλέπει την μετακίνηση από το EFSF προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας επιπλέον 7 δισ. ευρώ προκειμένου να ολοκληρωθεί (με την μορφή ομολόγων τριετούς διάρκειας) το πακέτο χρηματοδότησης της ανακεφαλαιοποίησης που προβλέπει η δανειακή σύμβαση.