Συνταγματική κρίθηκε η έκτακτη εισφορά του 2009 που είχε επιβάλλει η Νέα Δημοκρατία, σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το ΑMΠΕ.

Στη Δικαιοσύνη έχει προσφύγει φορολογούμενος ζητώντας να ακυρωθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα της έκτακτης εισφοράς της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, με το οποίο καταλογίσθηκε σε βάρος του έκτακτη οικονομική εισφορά 10.000 ευρώ, υπολογισθείσα στα δηλωθέντα, σύμφωνα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2008 (χρήσης 2007) εισοδήματα, που ανήλθαν σε 377.637,69 ευρώ.

Η δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ αναμένεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2013.