Σταθεροποιητικά αναμένεται να κινηθούν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων στην δευτερογενή αγ��ρά την εβδομάδα που ξεκινά αύριο καθώς στις 18 Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθεί ο διακανονισμός των ομολόγων 31,9 δισ. ευρώ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα επαναγοράς χρέους.

Από τα 62 δισ. ευρώ των ελληνικών ομολόγων που βρίσκονται στα χέρια ιδιωτών ομολογιούχων συνολικά στη διαδικασία επαναγοράς συμμετείχαν 31,9 δισ. ευρώ, ήτοι το 50%.

Σύμφωνα με αναλυτές η επαναγορά ομολόγων δίνει μεγαλύτερη αξία στα εναπομείναντα ομόλογα αφενός διότι με την νέα διευθέτηση του χρέους μειώνονται μεσοπρόθεσμα οι πιθανότητες χρεοκοπίας της χώρας, αφετέρου διότι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες τα ομόλογα που δεν αποσύρονται να αποπληρωθούν στο άρτιο (100%) κατά την λήξη τους.

Οι ίδιοι αναλυτές θεωρούν θετικό το γεγονός ότι στις 18 Δεκεμβρίου θα αποσυρθεί μ��νον το 50% των ελληνικών ομολόγων που κατέχει ο ιδιωτικός τομέας καθώς αν αποσυρόταν το σύνολο του αποθέματος η Ελλάδα θα αντιμετώπιζε προβλήματα επιστροφής στις αγορές. Συγκεκριμένα όταν θα αποκτούσε πρόσβαση στις αγορές, θα έπρεπε να ξαναχτίσει μια πλήρη χρονική διάρθρωση των μέσων επιτοκίων από το μηδέν. Ένα τέτοιο εγχείρημα θα καταστούσε την πρόσβαση τις Ελλάδος στις αγορές δαπανηρή.