Αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, στα κλιμάκια και στους συντελεστές, φέρνει το καινούργιο καθεστώς με κάποιους φορολογούμενους να ευνοούνται και κάποιους άλλους να πρέπει να πληρώσουν τα 2 δις ευρω και πλέον σε μια τριετία που αναζητά το υπουργείο Οικονομικών.

Ας δούμε τις αλλαγές αυτές με συγκεκριμένα παραδείγματα

Goodbye my … αφορολόγητο!!!

Το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ καταργείται και στη θέση του καθιερώνεται σταθερή έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ την οποία κερδίζουν στο σύνολό της όσοι έχουν εισοδήματα έως 21.000 ευρώ. Η νέα κλίμακα καθιερώνει συντελεστή 22% για εισοδήματα έως 25.000 ευρώ, 32% για τα επόμενα 17.000 ευρώ (κλιμάκιο εισοδήματος από 25.001 έως 42.000 ευρώ) και 42% για εισοδήματ�� άνω των 42.000 ευρώ

Όλοι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι με εισόδημα έως 21.000 ευρώ δικαιούνται σταθερή έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ.

Για υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια, η έκπτωση φόρου μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος και μηδενίζεται για εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν εισόδημα που υπερβαίνει τα 42.000 ευρώ χάνουν εντελώς το αφορολόγητο, αλλά από την άλλη πλευρά, για όσους έχουν εισόδημα έως 21.000 ευρώ το αφορολόγητο πρακτικά διευρύνεται από τα 5.000 ευρώ σήμερα στα 9.500 ευρώ.

Η εφαρμογή της νέας κλίμακας για μισθωτούς –συνταξιούχους φέρνει ελαφρύνσεις για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ και επιβαρύνσεις σε υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια.

Παράδειγμα

Έτσι, μισθωτός χωρίς παιδιά και εισόδημα 10.000 ευρώ ο οποίος οφείλει σήμερα φόρο 500 ευρώ, με τις αλλαγές θα κληθεί να πληρώσει 400 ευρώ λιγότερα (ο φόρος περιορίζεται σε 100 ευρώ), για εισόδημα 15.000 ευρώ το όφελος περιορίζεται σε 40 ευρώ. Για εισόδημα 40.000 ευρώ ο φόρος αυξάνεται κατά 1.280 ευρώ.

Φοροαπαλλαγές … μόνο στα όνειρα!

Στις φοροαπαλλαγές μεγάλες απώλειες θα έχουν όσοι κερδίζουν σήμερα έκπτωση φόρου 10% από τόκους στεγαστικών δανείων, δίδακτρα φροντιστηρίων, ενοίκια και ασφάλιστρα. Οι φοροαπαλλαγές αυτές καταργούνται και διατηρούνται μόνο αυτές που αφορούν ιατρικά έξοδα και νοσήλια, διατροφή μεταξύ συζύγων και δωρεές σε δημόσιο και κοινωφελή ιδρύματα.

Παράδειγμα

Με την κατάργηση των φοροαπαλλαγών, μισθωτός χωρίς παιδιά με τόκους στεγαστικού δανείου 1.000 ευρώ (μείωση φόρου 100 ευρώ) και ασφάλιστρα 1.200 ευρώ (μείωση φόρου 120 ευρώ) και εισόδημα 13.000 ευρώ στον οποίο αναλογεί φέτος φόρος 880 ευρώ, κερδίζει μείωση φόρου 120 ευρώ από τις αλλαγές στην κλίμακα, αλλά χάνει έκπτωση φόρου 220 ευρώ από την κατάργηση των φοροαπαλλαγών και έτσι βγαίνει χαμένος κατά 100 ευρώ.

Γονείς… σε απόγνωση!

Το έξτρα αφορολόγητο καταργείται, αλλά καθιερώνονται δύο επιδόματα: το μηνιαίο επίδομα τέκνων το οποίο ανέρχεται σε 40 ευρώ για κάθε παιδί, από το πρώτο παιδί με εισοδηματικά κριτήρια και ετήσιο το πολυτεκνικό επίδομα 500 ευρώ που δικαιούνται για κάθε παιδί όσοι έχουν από τρία τέκνα και πάνω.

Παράδειγμα

Οικογένεια με ένα παιδί και εισόδημα έως 9.000 ευρώ δικαιούται το σύνολο του επιδόματος τέκνων, για εισόδημα από 9.000 έως 18.000 ευρώ το επίδομα περιορίζεται κατά ένα τρίτο και για εισόδημα άνω των 27.000 ευρώ χορηγείται μόνο το ένα τρίτο του επιδόματος. Τα όρια αυτά αυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Το πολυτεκνικό επίδομα των 500 ευρώ δικαιούνται οικογένειες με εισόδημα έως 45.000 ευρώ.

Ο συνδυασμός αλλαγών στην κλίμακα, κατάργησης έξτρα αφορολογήτου και χορήγησης επιδομάτων οδηγεί σε επιβαρύνσεις οικογένειες με ένα παιδί και εισόδημα πάνω από 23.000 ευρώ, με δύο παιδιά και εισόδημα από 22.000 ευρώ και πάνω και οικογένειες με τρία παιδιά και εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ.

Κερδισμένες είναι οι οικογένειες με παιδιά και σχετικά χαμηλά εισοδήματα.

Παράδειγμα

Οικογένεια με ένα παιδί και εισόδημα 12.000 ευρώ, θα έχει τελικό κέρδος 280 ευρώ, οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος 360 ευρώ και οικογένεια μισθωτών με εισόδημα 20.000 ευρώ και τρία παιδιά θα έχει ετήσιο όφελος 296 ευρώ.

Δεσμευμένοι με την εφορία οι… ελεύθεροι επαγγελματίες !

Οι επιβαρύνσεις είναι μεγάλες για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Με τις αλλαγές στην κλίμακα ελεύθερος επαγγελματίας με φορολογούμενο εισόδημα φέτος 15.000 ευρώ και φόρο κλίμακας 1.240 ευρώ, θα δει το εκκαθαριστικό του με σχεδόν τριπλάσιο αποτέλεσμα. Για το ίδιο φορολογούμενο εισόδημα ο φόρος αυξάνεται σε 3.900 ευρώ.

Παράλληλα αυξάνεται και το χαράτσι του τέλους επιτηδεύματος από 500 ευρώ σε 1.000 ευρώ για εμπορικές επιχειρήσεις με έδρα σε πόλεις με περισσότερους από 20.000 κατοίκους (800 ευρώ για περιοχές με λιγότερο πληθυσμό), σε 600 ευρώ (από 300 ευρώ) για κάθε υποκατάστημα και σε 650 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις.

Ειδικά για ελεύθερους επαγγελματίες που αμείβονται με μπλοκάκι ενώ είναι κατ’ ουσία μισθωτοί, το τέλος επιτηδεύματος παραμένει στα 500 ευρώ εφόσον έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρεις εργοδότες ή και με περισσότερους εργοδότες εφόσον το 75% των ακ��θάριστων εσόδων τους προέρχεται από έναν εξ αυτών.

Και για τις επιχειρήσεις αλλάζει επίσης το τοπίο!

Ο συντελεστής φορολόγησης των αδιανέμητων κερδών Α.Ε και Ε.Π.Ε αυξάνεται από το 20% στο 26%, ενώ προβλέπεται μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 25% στο 10%. Για Ο.Ε, Ε.Ε κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες και κοινοπραξίες επιβάλλεται φόρος με βάση την κλίμακα φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών (26% έως 50.000 ευρώ και 33% για μεγαλύτερα κέρδη).

«Φουρτούνες» και για τους ναυτικούς

Μεγαλύτερο φόρο θα πληρώσουν και οι ναυτικοί μας.

Οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία , θα φορολογούνται για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν από το 2013 και μετά με συντελεστή 15% (από 6%) στην περίπτωση των αξιωματικών και 10% (από 3%) στην περίπτωση κατώτερου πληρώματος.

Αλλάζει και ο φόρος επί των τόκων των καταθέσεων

Ο φορολογικός συντελεστής που επιβάλλεται στους τόκους καταθέσεων αυξάνεται από το 10% στο 15% και μάλιστα αναδρομικά από 1 Δεκεμβρίου του 2012.

Παράλληλα επιβάλλεται φόρος υπεραξίας κατά τις πωλήσεις μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α που αποκτώνται μετά την 1η Απριλίου.

Ο συντελεστής ορίζεται σε 20% και επιβάλλεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης.