Μισθωτοί και συνταξιούχοι επιβαρύνθηκαν με το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών εσόδων το 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη ΓΓΠΣ:

-μισθωτοί και συνταξιούχοι κατέβαλαν φόρους ύψους 5,73 δισ. ευρώ, ήτοι το 55% των συνολικών φορολογικών εσόδων,

-με τους λοιπούς φορολογούμενους (ελεύθερους επαγγελματίες κ.α.) να καταβάλλουν φόρους ύψους 1,6 δισ. ευρώ,

-στα 3,06 δισ. ευρώ ανήλθε η επιβάρυνση των νομικών προσώπων.