Στα 1.148,27 ευρώ ανέρχεται ο μέσος μισθός των εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για τον Οκτώβριο του 2017.

Όσον αφορά το μέσο ημερομίσθιο, ανέρχεται στα 49,97 ευρώ. Τα αντίστοιχα ποσά στη μερική απασχόληση είναι 382,91 ευρώ και 23,51 ευρώ.

Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ, ανέρχεται σε 2.119.366, εκ των οποίων 2.081.825 σε κοινές επιχειρήσεις και 37.541 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,53% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων.

Όσον αφορά το ηλικιακό φάσμα, το 22,08% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και το 52,48% έως 39 ετών. Επίσης, το 71,52% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών.

 

Tags: