Κατά της διακύμανσης ανάλογα με το εισόδημα των προστίμων του νέου Κ.Ο.Κ. του Υπουργού μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη, τάσσεται η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής.     

Συγκεκριμένα, η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής στη γνωμοδότησή της για το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών θέτει θέμα συνταγματικότητας της ρύθμισης που προβλέπει ποινές βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

Σημειώνει η Επιστημονική  Επιτροπή:

Η θέσπιση ποινών βάσει εισοδηματικών κριτηρίων δεν έχει εσωτερική συνάφεια µε την εκάστοτε τελεσθείσα παράβαση και, συνεπώς, τίθεται ζήτηµα τήρησης της αρχής της αναλογικότητας”.

Σημειώνεται πάντως ότι η  έκθεση έχει γνωμοδοτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα.

Tags: