Οι εισπράξεις από τα βεβαιωθέντα ποσά που προέκυψαν από τους ελέγχους της φορολογική διοίκησης στις διάφορες λίστες και στα εμβάσματα, παραμένουν ισχνές

Συγκεκριμένα, μέχρι και το τέλος του 2017 είχε εισπραχθεί περίπου το 12 % των βεβαιωθέντων ποσών τα οποία όμως δεν ξεπερνούν το 1 δις ευρώ. Από τον παρακάτω πρώτο πίνακα (πίνακας Α, με στοιχεία έως 31.12.2017) προκύπτει ότι τα βεβαιωθέντα ποσά βάσει των ελέγχων που ολοκληρώθηκαν και αφορούσαν στις λίστες Λαγκάρντ & Μπόργιανς, καθώς και στα εμβάσματα στο εξωτερικό, ανήλθαν στα 919.036.158,68 ευρώ ενώ τα εισπραχθέντα μόλις στα 107.306.176,25.

 

Αναλυτικά ο πίνακας :

 

 

Πηγή: taxheaven
Tags: